Östergötland

Asad Ali Haji
Uppdrag: sjukhuskoordinatör (samordning av kontaktpersoner)
Verksam vid: Universitetssjukhuset i Linköping
Mail: asad@muslimskandligvard.se
Tel: 076-9488081