Välkommen!

Alla människor har någon gång under sitt liv kontakt med sjukvården. Det kan handla om tillfälliga sjukdomar, plötsliga olyckor eller långvariga problem. I dessa omvälvande – och ofta svåra stunder – finns ett behov av andligt vård och religiöst stöd.

Från och med 2006 finns det personer som är anställda för att förstärka samarbetet mellan sjukhusen och de muslimska föreningarna i Sverige. Dessa personer kallas sjukhus-koordinatörer och är själva muslimer. Deras uppdrag är att vara länken mellan sjukvården och de muslimska föreningarna. På några orter i Sverige finns också muslimska andliga vårdare (sjukhusimamer) med expedition i anslutning till sjukhus.


Information till dig som vårdar muslimska patienter:

Skriften Din muslimska patient samlar grundläggande information som kan vara till hjälp för vårdpersonal i mötet med muslimska patienter.

Ladda ned informationsskriften Din muslimska patient