Umeå

Ahmad Muhanna
Uppdrag: sjukhuskoordinatör (samordning av kontaktpersoner)
Verksam vid: Norrlands universitetssjukhus i Umeå
Mail: ahmad@muslimskandligvard.se
Tel: 070-012 32 34