Uppsala

Sebastian Abdul-Salaam Blasco
Uppdrag: sjukhuskoordinatör (samordning av kontaktpersoner)
Verksam vid: Akademiska sjukhuset i Uppsala
Mail: sebastian@muslimskandligvard.se
Tel: 072-8561594