Örebro

Tjänsten i Örebro är för närvarande inte aktiv men från och med 1 juli 2019 kommer en muslimsk sjukhuskoordinatör att tillträda för tjänstgöring.
För mail och frågor om tjänsten i Örebro hänvisas tillsvidare till: smajo@muslimskandligvard.se