Göteborg

Nesibe Gürkan
Uppdrag: sjukhuskoordinatör (samordning av kontaktpersoner)
Verksam i: Göteborg (SU Sahlgrenska Universitetsjukhuset, SU Östra sjukhuset och SU Mölndals sjukhus). Hjälper också till med kontakter för den muslimska andliga vården i Bohuslän.
Mail: nesibe@muslimskandligvard.se
Tel: 076-710 56 15

Samir Jeresi
Uppdrag: sjukhusimam
Verksam i: Expedition på SU Östra sjukhuset i Göteborg men besöker också SU Sahlgrenska universitetssjukhus och SU Mölndal sjukhus. Hjälper också till i den muslimska andliga vården i Bohuslän.
Mail: samir@muslimskandligvard.se /samir.jeresi@vgregion.se
Tel: 076-119 92 19