Vad innebär muslimsk andlig vård?

Muslimsk andlig vård innebär att imamer och frivilliga från muslimska församlingar finns till för patienter och anhöriga när de behöver:

  •  Samtal– och krissstöd 
  • Hjälp med olika former av ”religiös service” såsom koranläsning, duaa (åkallan) och liknande. 
  • Välsignar nyfödda barn 
  • Tar hand om avlidna 

Utöver det rent religiösa stödet är tanken att de muslimska kontaktpersonerna kan bidra med kunskap om de olika kulturer, traditioner och språk som muslimer i Sverige har. Detta är mycket viktigt då muslimerna i Sverige har sina rötter i många olika länder och kulturer.